จะได้รับการเปลี่ยนโฟมรุ่มใหม่เมื่อไร?

ณ วันนี้ทาง MIC ยังไม่ได้รับการส่งมอบโฟมรุ่นใหม่ที่จะใช้เปลี่ยนจากผู้ผลิต และยังไม่ได้รับแจ้งถึงเวลาที่จะจัดส่งมา เราจึงไม่สามารถตอบเวลาที่ชัดเจนได้ แต่ทางผู้ผลิตก็ให้คำสัญญาว่าจะจัดการแก้ปัญหาให้โดยเร็วที่สุด


Medical Intensive Care Co., Ltd.
8/17-20 Sukhumvit 16 (Sammitr)
Ratchadapisek Road, Klong Toey,
Bangkok 10110, Thailand
Telephone
Facsimile