ทำไม Philips ถึงเรียกคืนเครื่องเพื่อทำการเปลี่ยนโฟม

การแจ้งเตือนการเรียกคืนให้ลูกค้าและผู้ใช้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของผู้ป่วยที่ใช้งาน  ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การสัมผัสกับโฟมซับเสียงที่เสื่อมสภาพ ตัวอย่างของสาเหตุที่ทำโฟมซับเสียงภายในเครื่องเสื่อมสภาพได้ เช่น จากวิธีการทำความสะอาดที่ไม่ผ่านการรับรอง เช่น ใช้โอโซนทำความสะอาดเครื่อง ซึ่งอาจทำให้โฟมซับเสียงเสื่อมสภาพ หรือการที่เครื่องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูงและความชื้นสูงอาจมีส่วนทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของโฟมในบางประเทศ

 


Medical Intensive Care Co., Ltd.
8/17-20 Sukhumvit 16 (Sammitr)
Ratchadapisek Road, Klong Toey,
Bangkok 10110, Thailand
Telephone
Facsimile