สายรัดคาง Chin Strap

ราคา 1,800 บาท

  • สายรัดคาง ใช้ควบคู่กันกับเครื่อง CPAP สำหรับผู้ที่นอนอ้าปากหรือมีอาการคอแห้งจากการใช้เครื่อง CPAP
  • แนะนำให้ทำความสะอาดเป็นประจำ ด้วยการล้างด้วยน้ำยาและน้ำสะอาด ผึ่งให้แห้งก่อนใช้งาน

  • Clean the headgear daily. Gently wash the tubing in a solution of warm water and a mild detergent. Rinse thoroughly. Air dry

Medical Intensive Care Co., Ltd.
8/17-20 Sukhumvit 16 (Sammitr)
Ratchadapisek Road, Klong Toey,
Bangkok 10110, Thailand
Telephone
Facsimile