เครื่องรุ่นที่ใช้อยู่ได้รับผลกระทบไหม?

รายการเครื่องที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนเครื่องเพื่อเปลี่ยนโฟมซับเสียง มีดังนี้

เครื่อง CPAP และ BiPAP ที่ผลิตก่อนวันที่ 24 เมษายน 2564
 
Continuous Ventilator, Non-life Supporting 
  o DreamStation   ASV
  o DreamStation ST,AVAPS
  o C Series ASV, S/T, AVAPS
  o OmniLab Advanced Plus
 
Non-continuous Ventilator
  o SystemOne (Q series) , 60 Series
  o DreamStation CPAP, Auto CPAP, BiPAP
  o DreamStation GO CPAP, APAP
  o Dorma 400, 500 CPAP
  o REMStar SE Auto CPAP
Mechanical Ventilators
  o Trilogy 100 ,200
Continuous Ventilator, Non-life Supporting
  o A-Series BiPAP A40

กดดูข้อมูลจาก philips.com/src-update
 


Medical Intensive Care Co., Ltd.
8/17-20 Sukhumvit 16 (Sammitr)
Ratchadapisek Road, Klong Toey,
Bangkok 10110, Thailand
Telephone
Facsimile