เปลี่ยนโฟมรุ่นใหม่มีค่าใช้จ่ายไหม?

ส่วนของลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากบริษัท MIC การเปลี่ยนโฟมรุ่นใหม่จะไม่มีค่าใช้จ่าย

ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อเครื่องจากทางบริษัทและต้องการให้บริษัทเปลี่ยนโฟมรุ่นใหม่ให้จะมีการคิดค่าบริการ 5,000 บาท
ต้องการสอบถามเพื่อเติมกด Add Line


Medical Intensive Care Co., Ltd.
8/17-20 Sukhumvit 16 (Sammitr)
Ratchadapisek Road, Klong Toey,
Bangkok 10110, Thailand
Telephone
Facsimile