แบตเตอรี่พกพา PAP battery kit

ราคา 28,000 บาท 

ติดต่อขอรายละเอียด และทดลองเครื่องได้ที่ ....

โทร. 081-989-7385 (เวลาทำการ)
Add Line สอบถามข้อมูลกดปุ่มเพิ่มเพื่อนได้เลย เพิ่มเพื่อน :  คลิ๊ก

PAP battery kit, Give your patients the confidence and convenience of powering their PAP
therapy device with the Philips Respironics battery kit. It’s designed to provide
an uninterruptible power supply (UPS) to the DreamStation and System One
sleep therapy devices.

Benefits for patients
• The battery pack provides more than 14 hours
of battery life* for PAP devices.
• It’s compact and lightweight at just 2.25 lbs.
• It meets FAA requirements (90W lithium ion
battery pack).
• No prescription is required.
• It comes with a six-month warranty.
• Its lithium ion battery is environmentally conscious.

Dimensions: 1.25" (3.175 cm) x 5.25" (13.335 cm) x 9.0" (22.86 cm)
Weight: 2.25 lbs. / 1.02 kg 

  • สามารถใช้กับเครื่อง CPAP และ BiPAPรุ่น 50 Series , 60 Series และ DreamStation ได้  
  • สามารถชาร์จผ่าน Power Supplies ขนาด 60W , 65W หรือ 80W
  • ระยะเวลาการชาร์จต่อครั้ง 3 ชั่วโมง
  • ระยะเวลาในการใช้งานประมาณ 14 ชั่วโมง (ไม่รวมตวัทำ ควำมช้ืน)  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเเรงดัน
  • Battery Pack นี้ไม่สำมำรถใชกับเครื่อง CPAP หรือ BiPAP ของยี่ห้ออื่น รวมถึง เครื่องใช้ไฟฟ้ำชนิดอื่นๆ
  • น้ำหนักตัวเครื่องประมาณ 1.02 กิโลกรัม
  • ผ่านมาตรฐาน FAA
  • สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ โดยมีสัญลักษณ์รูปเครื่องบินแสดงไว้ด้านหลังของตัวเครื่อง
  • เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ระยะเวลำรับประกนั 6 เดือน

 

VIDEO
PAP battery kit | Philips | PAP travel briefcase |
DOWNLOAD PDF
PAP battery kit FAQ
Product Brochure Philips PAP Battery Kit
PAP_Sleep_Battery_Manual_ENG
PAP Battery Kit

Medical Intensive Care Co., Ltd.
8/17-20 Sukhumvit 16 (Sammitr)
Ratchadapisek Road, Klong Toey,
Bangkok 10110, Thailand
Telephone
Facsimile